IKEA CV

Izjava kandidata

Dozvoljavam da se navedeni podaci zadrže i koriste u svrhu selekcijskih procesa u organizaciji IKEA SEE. Organizacija IKEA SEE sastoji se od 4 pravne jedinice, odnosno 4 društva: IKEA Hrvatska d.o.o., IKEA Romania SRL, IKEA Srbija d.o.o. i IKEA Slovenija d.o.o. te će navedeni podaci biti vidljivi ovlaštenim predstavnicima navedenih društava i koristiti se isključivo u svrhu selekcijskog procesa i zapošljavanja.